The Pinterest tag Voorwaarden – PGYTECH
https://www.pgytech.com/nl/pages/terms-of-conditions

Voorwaarden

 • GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN PGYTECH

  Kunshan Pugongying Intelligent Technology Co., Ltd ("PGYTECH") bedankt u voor uw interesse in onze producten, diensten en inhoud platforms, met inbegrip van onze website. Door toegang te krijgen tot de Site, of diensten die via de Site worden verleend, erkent u dat u de volgende gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn (collectief "termen"). Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, kunt u geen toegang tot de Site.

 • GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

  Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming krijgen van een ouder of voogd voor u:

  Koop alles op de Site;

  Doe mee aan elke wedstrijd die informatie over jou vereist.;

  Stuur informatie of Gebruikersinhoud naar de Site.

 • AANKOPEN EN RETOURZENDINGEN

  Goederen en diensten die via de Site worden gekocht, kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. Aanvullende voorwaarden worden als referentie in deze Voorwaarden opgenomen. Als er conflicten zijn tussen deze Voorwaarden en deze specifieke voorwaarden, zullen de specifieke voorwaarden dienen als basis voor uw gebruik van de sectie van die Site, of deze goederen en diensten.

 • Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in alle producten of diensten die op de Site worden aangeboden. De prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 • De aankoop van goederen en diensten via de Site vereist dat de gebruiker persoonlijke informatie verstrekt. We doen al het mogelijke om deze persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk te houden.

 • ll aankopen van fysieke goederen van de Site worden gedaan op grond van een transportcontract. Het risico van verlies en eigendom voor dergelijke items worden aan u verleend bij levering aan de vervoerder.

 • We nemen geen titel of EER de teruggave van een fysiek item totdat het item is ontvangen. Een restitutie kan worden afgegeven zonder dat een retour is vereist, echter alleen naar eigen goeddunken. Zie ons terugkeerbeleid hieronder.

 • DOORGEGEVEN MATERIAAL

  Internet transmissies zijn nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat elk bericht of informatie die u naar deze Site stuurt kan worden gelezen of onderschept door anderen. Dit geldt ook als er een speciaal versleutelingsbericht aanwezig is. Hoewel we de informatie vertrouwelijk zullen houden, zal het sturen van informatie naar ons niet leiden tot PGYTECH is niet verantwoordelijk voor de informatie.

 • PRODUCTOMSCHRIJVING

  We proberen alle goederen en diensten die via de Site worden verkocht nauwkeurig te beschrijven. Informatie over de compatibiliteit en capaciteit van het product of de Dienst zal zo actueel en accuraat mogelijk zijn. Wij garanderen niet dat product-en servicebeschrijvingen foutloos zijn. Informatie op de Site kan verouderd zijn, en we verbinden ons er niet toe om alle materialen op de Site met betrekking tot dergelijke producten en diensten bij te werken. Indien een product of dienst niet is zoals beschreven, kan het worden geretourneerd en gerestitueerd op een snelheid bepaald door PGYTECH.

 • GEBRUIKERSINHOUD DISCLAIMER

  Bepaalde kenmerken van de Site, zoals de Venture Blog en links naar sociale media platforms, maken het uploaden en publiceren van Gebruikersinhoud mogelijk. "Gebruikersinhoud" kan foto 's, video' s, tekst of andere soorten gegevens omvatten. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinhoud af. Wij zijn niet verplicht om Gebruikersinhoud te bewerken of te controleren die door andere personen wordt ingediend. PGYTECH behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

 • KENNISGEVING VAN INBREUKMAKENDE GEBRUIKERSINHOUD

  Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen. Wij verwelkomen de rapportage van alle inhoud op de Site waarvan u denkt dat deze gekopieerd of verspreid is op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht. Inbreukmakende inhoud kan per e-mail aan ons worden gemeld. Gelieve de volgende informatie te verstrekken::

  • 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

   2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het is geschonden;

   3. De exacte URL, of een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;

   4. Een verklaring waarom u gelooft dat het huidige gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthouder, zijn agent, of de wet;

   5. Een elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;

   6. Een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is, u bent de auteursrechthouder, of u bent de gemachtigd om namens de auteursrechthouder op te treden.

 • We zullen onmiddellijk elk gemeld materiaal onderzoeken en dergelijk materiaal verwijderen dat vastbesloten is inbreuk te maken. Met deze mededeling proberen we alle vrijstellingen van Aansprakelijkheid te behouden die mogelijk beschikbaar zijn onder het auteursrecht, maar verklaart niet dat het een dienstverlener is zoals gedefinieerd in 17 U. S. C. § 512(c), elders in de wetgeving van de Verenigde Staten, of om het even welke staat of gebied binnen de Verenigde Staten.

 • EIGENDOM

  Alle materialen op deze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto ' s, Tekst, code, visuele interfaces, gebruikersinterfaces, en video, zijn beschermd door auteursrecht op grond van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, internationale verdragen, en andere copyright wetten. U kunt de materialen niet gebruiken, met uitzondering van de hierin beschreven materialen. Er zijn een aantal eigen logo ' s, handelskleding en handelsmerken op de Site. Het gebruik van deze materialen op de Site is geen subsidie voor het gebruik van de materialen. Handelsmerken mogen alleen worden gebruikt als gericht op de Site met de juiste aanduiding.

 • LINK

  Deze website kan links naar andere externe websites bevatten. Wij bieden dergelijke links alleen voor uw gemak en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website gelinkt aan, of van deze Site. Links van deze Site naar een andere website betekent niet dat PGYTECH deze website goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt. Wij wijzen alle garanties, uitgedrukt of impliciet, met betrekking tot de juistheid, wettigheid, betrouwbaarheid, of geldigheid van een inhoud op een andere website.

 • WEDSTRIJDEN

  Deze Site kan wedstrijden, promoties of soortgelijke functies bevatten. De Site kan prijzen aanbieden of eisen dat Gebruikerscontent of persoonlijke informatie wordt verstrekt. Elke wedstrijd heeft zijn eigen regels, die moeten worden herzien. Deelname aan de prijsvraag of deelname aan een promotie, of een soortgelijk kenmerk, is een overeenkomst met de specifieke voorwaarden en deze voorwaarden. PGYTECH behoudt zich het recht voor om prijzen toe te kennen of te weigeren naar eigen goeddunken, in het kader van de prijsvraag.

 • TOEPASSELIJK RECHT

  Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Californië zonder rekening te houden met conflict van recht principes. Als een rechtszaak of gerechtelijke procedure is toegestaan op grond van deze voorwaarden, dan gaan u en wij akkoord om ons te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staat rechtbanken en federale rechtbanken gevestigd in Orange County, Californië om elk geschil te beslechten. Wij maken geen weergave dat de Site, of enig materiaal in de Site, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op uw specifieke locatie.

 • SCHADEVERGOEDING

  U gaat ermee akkoord om PGYTECH en al haar agenten, werknemers, informatieaanbieders, licentiegevers en licentienemers, en functionarissen (collectief"Vrijwaardepartijen") te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief, zonder beperking, advocaatkosten en kosten) die door de Vrijwaardepartijen worden gemaakt in verband met elke vordering die voortvloeit uit een schending door u van deze Voorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en overeenkomsten. U zult meewerken als volledig mogelijk.

 • HET RECHT VAN PGYTECH OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF INHOUD OP DE SITE TE WIJZIGEN

  Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde versies van deze voorwaarden zijn van kracht op hun publicatie. Controleer de Voorwaarden periodiek voor eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik van de Site vormt uw instemming met de bijgewerkte of gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden of niet gebonden wilt zijn aan de gewijzigde voorwaarden, moet u de toegang en het gebruik van de Site onmiddellijk staken. Geschillen die uit hoofde van de Voorwaarden ontstaan, zullen worden opgelost in overeenstemming met de versie van deze voorwaarden die van kracht is op de tijd voor het geschil.

Latest Additions

0 Products Clear all
$0.00